Tło

Praktyki zarządzania wypasem bel

2024-05-09 16:27

Wypas bel ma potencjał dla świadomych zarządców wypasu, a sukces może być różny w zależności od gospodarstwa i roku. Jeśli chcesz wypróbować to ostrożnie, może zaopatrz się w wystarczającą ilość toreb, aby wystarczyła Ci na miesiąc i zobacz, co myślisz. Liczba bel potrzebnych w danym okresie będzie zależała od rodzaju zwierząt gospodarskich, ich liczebności, potrzeb w cyklu życia i jakości siana.

Na podstawie długoterminowych obserwacji opartych na lokalnych różnicach należy podsumować wykonalność i najlepsze praktyki zarządzania wypasem w belach.


Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required